Kraj w kolorze czerwonym

Opowieść o jednym z ostatnich krajów, w którym nadal panuje i ma się dobrze komunizm. Gdzie na ulicach wiszą plakaty z sierpem i młotem, a Ojciec Narodu leży w mauzoleum w centrum stolicy. Zapraszamy.

Berberowie. Ludzie wolni

Coraz mniej jest na świecie ludzi wolnych. Takich, którzy nic nie muszą, a wszystko mogą. Znajdziecie ich tam tylko, gdzie cywilizacja jeszcze nie sięgnęła, albo sięgnęła, ale tylko koniuszkiem paznokcia. Jednym z takich ludów są Berberowie, chociaż nie wszyscy. Berberowie to z resztą całkowicie niefortunne określenie. Pochodzi bowiem od łacińskiego barbarus, czyli barbarzyńca. Oni sami siebie określają Imazighen, czyli ludzie …

Dlaczego w Portugalii jest tylu imigrantów?

Portugalia to kraj podobny pod względem etnicznym do wielu innych krajów zachodniej Europy. Ulice są kolorowe nie tylko z uwagi na Azulejos, ale również z uwagi na fakt, że wielu mieszkańców dużych portugalskich miast nie pochodzi wcale z Portugalii, lecz z czasem bardzo odległych krajów. Ich piękne barwne ubrania i sklepy nadają miastu wspaniały egzotyczny wymiar.  …