Berberowie. Ludzie wolni

Coraz mniej jest na świecie ludzi wolnych. Takich, którzy nic nie muszą, a wszystko mogą. Znajdziecie ich tam tylko, gdzie cywilizacja jeszcze nie sięgnęła, albo sięgnęła, ale tylko koniuszkiem paznokcia. Jednym z takich ludów są Berberowie, chociaż nie wszyscy. Berberowie to z resztą całkowicie niefortunne określenie. Pochodzi bowiem od łacińskiego barbarus, czyli barbarzyńca. Oni sami siebie określają Imazighen, czyli ludzie …